Søk
Close this search box.

IGP-Verdens største bruks hundesport

IGP-Verdens største bruks hundesport
Ubere Matris Daisy

IGP-Verdens største bruks hundesport.
IGP (av tysk Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung = internasjonal prøveordning for brukshunder) er en konkurransesport innført i 1899 der hund og fører (ekvipasje) prøves og konkurrerer i de tre hovedgruppene Gruppe A (Spor), Gruppe B (Lydighet), og Gruppe C (Figurantarbeid).

IGP Hundesport er laget slik den er for vise hundenes allsidighet. Rolig, konsentrert, selvstendig søk i gruppe A, samarbeidsvilje, presisjon og fart i gruppe B, og hundens driftsanlegg, belastbarhet og samarbeidsevne mm i gruppe C.

IGP prøver og konkurranser skal tjene to mål. Ved å avlegge en prøve skal den enkelte hund vise sin egnethet med tanke på hundens anvendelsesformål. Samtidig skal prøvene, med tanke på brukshund avl, bidra til å opprettholde sunnhet og egnethet innen bruksarbeid fra generasjon til generasjon, og på sikt heve den. Videre tjener de til å heve og opprettholde sunnhet og kondisjon. En bestått prøve er også et bevis på hundens egnethet i avl.

I Norge har vi oversatt IGP til RIK – Regler for internasjonale konkurranser. Konkurranser og prøver skal avklare hundens egenskaper knyttet til søkeevne, belastbarhet, samarbeidsevne, selvsikkerhet, driftsanlegg, førbarhet og grepskvalitet.

IGP er først og fremst en hundesport og et prøveprogram for selektering av avlsdyr i forbindelse med oppdrett av egnede bruks, sport- og tjenestehunder, som kommer samfunnet til nytte og NKK har arrangert RIK prøver siden slutten av 1990 (tidligere het IGP for IPO)

Prøver innledes alltid med en vesenstest. For å delta, og for å trene gruppe C, må hunden ha tatt Ferdselsprøve (min. alder 15 mnd) og fører må ha gjennomført RIK kurs, samt at hund og fører må være registrert hos NKK med RIK lisens.

Ubere Matris Boa
Ubere Matris Boa

Det er 3 nivåer i IGP fra IGP1 som er en anleggsprøve/opptaksprøve, mens IGP 2 og IGP3 er mer konkurranserettet og det stilles større krav til ekvipasjene.
Minimum IGP1 kreves for å kunne få avlskåring etter Tysk mønster.

Ekvipasjene bedømmes med en poengskala fra 1 til 100 i alle 3 grupper, hvor 100 er høyeste poengsum. Sporten er stambokberettiget, hvilket betyr at man får tittel IGP1, IGP2 eller IGP3 på hunden sin etter bestått prøve. For å bestå en prøve kreves minimum 70 poeng i alle 3 grupper (Gr A=70 p, Gr B=70 p og Gr C=70 p). I tillegg til alle 3 gruppene skal hunden også gjennom en vesenstest som viser at den er skikket til å starte på prøve.
Ekvipasjer som ønsker å kvalifisere seg til VM må stille på en norsk prøve mellom avsluttet NM og før neste NM og oppnå minimum 250 poeng og predikatet G, samt minimum 80 poeng i hver gruppe.
Vinnerne i IGP-3 kan tildeles brukshundcertifikat IP dersom totalpoengsummen i tre prøver samme år er 270 poeng eller mer.

Det er HBU hos Norsk Schæferhundklubb som tar ut deltakere til Schæferhund VM (WUSV-World Union of German Shepherd Associations), mens det er NKK (KG RIK) som organiserer FCI VM

Sporten tjener i hovedsak to formål. Utdrag fra NKK’s regelverk for RIK:

«Gjennom avleggelse av en prøve skal på den ene side de enkelte hunder bli framstilt som egnet for deres respektive anvendelsesformål, på den annen side skal prøvene sørge for å bibeholde og fortrinnsvis øke sunnheten og arbeidsdyktigheten hva angår brukshundegenskapene, fra generasjon til generasjon for brukshundavlen. De tjener videre til fremme og bevaring av sunnhet og fitness. Avleggelse av en prøve gjelder også som bevis på avlsdugelighet.»

Spor (Gruppe A)

Ubere Matris Boa
Ubere Matris Boa

Et IGP spor går på alle naturlige underlag slik som gress, jord, åker og liknende. I denne gruppen belønnes ekvipasjen gjennom sin prestasjonsevne, intensitet og nivå. Hundefører skal benytte en 10 meter lang sporline på konkurranse, og hunden skal gå ut hele linens lengde. (Det er tillatt å gå uten sporline) Selve sporet legges i IGP 1 av hundeføreren selv som også bruker sine egne gjenstander, mens i IGP 2 og IGP 3 legges sporet ut av en fremmed person som også legger ned ubrukte gjenstander. Sporet består hovedsakelig av rette spor-strekker og vinkler (90 grader), i tillegg til at det i sporet ligger gjenstander bestående av forskjellige materialer som hunden skal markere funn på. Sporets vanskelighetsgrad øker i takt med klassene via lengre liggetid, økt lengde på sporet, samt flere vinkler og gjenstander. Av hunden forventes et nøye, intensivt og utholdende nesearbeid hvor hunden til en hver tid ligger i kjernen av sporet.

Ett IGP nivå 3 spor skal være lagt av fremmed person, minst 600 skritt langt, 5 langsider, 4 vinkler (90 grader), 3 gjenstander, minst 60 min. gammelt, søketid 20 min. Det skal benyttes ulike gjenstander i sporet. (Material: f. eks lær, tekstil, tre) Gjenstandene skal ha en lengde på ca.10 cm, en bredde på 2–3 cm, en tykkelse på 0,5 – 1 cm og må ikke skille seg vesentlig ut i farge fra underlaget. Dommerens bedømning skal baseres på helheten av alle påvirkende faktorer. Av hunden forventes et nøye, intensivt og utholdende nesearbeid som tilsvarer hundens utdanningsnivå.

Lydighet (Gruppe B)

Ubere Matris Daisy
Ubere Matris Daisy

Lydighetsprogrammet i IGP er forhåndsbestemt. Programmet ser likt ut for hver gang, med unntak av vanskelighetsgraden i de forskjellige klassene.

 • Øvelser i Gruppe B for en IGP nivå 3 prøve.

  1. Fri ved foten 15 poeng
  2. Sitt under marsj 5 poeng
  3. Dekk under springmarsj med innkalling 10 poeng
  4. Stå under springmarsj 10 poeng
  5. Apportering flatmark 10 poeng
  6. Apportering over hinder 15 poeng
  7. Apportering over møne 15 poeng
  8. Fremadsending med dekk 10 poeng
  9. Dekk med forstyrrelser 10 poeng

  Totalt: 100 poeng

I lydighet er det samarbeidet mellom hund og fører som vektlegges. Det er ønskelig med høy arbeidsglede i alle momenter, samtidig som hunden skal utvise både oppmerksomhet og konsentrasjon. I tillegg til høy arbeidsglede er presisjon i utførelse av momentene også viktig.

Gruppe C arbeid

Alpha av Hundhamaren
Alpha av Hundhamaren

Slik som i lydighet, er gruppe-c programmet i IGP forhåndsbestemt og kjent for hundefører og figurant. I c-arbeid er hunden trent til å se på bitearmen som figuranten har på, som verdens beste leke, og som den gjerne vil holde grep om. I c-arbeid ønsker man en selvsikker hund, og hundefører skal vise at den har kontroll på hunden i alle faser. Det er derfor viktig å ha god lydighet på hunden før man begynner med c-arbeid, samt lære hunden å utføre lydighet med hundefører selv når hundens motivasjonen for å være hos figurant er stor. De viktigste bedømmelseskriteriene i gruppe-c er belastbarhet, selvsikkerhet, driftsanlegg, førighet og hundens grep. I IGP 3 består gruppe-c programmet av følgende momenter:

  1. Rundering 10 poeng
  2. Standhals og bevoktning 15 poeng
  3. Fluktforsøk av figuranten 10 poeng
  4. Overfall under bevoktning 15 poeng
  5. Ryggtransport 5 poeng
  6. Overfall etter ryggtransport 15 poeng
  7. Motprøve under bevegelse 15 poeng
  8. Overfall under bevoktning 15 poeng

  Totalt: 100 poeng

For å kunne trene gruppe C med bitearm må hundefører først ha deltatt på RIK-grunnkurs som skal sikre at hundefører har nødvendige kunnskaper for trening. Hundefører må deretter ha gruppe C lisens på alle hunder som skal trenes i gruppe-C.

Du kan lese mer om forskjellige prøvetyper i RIK programmet, inkludert ferdselsprøve, i regelverket for internasjonale konkurranser – RIK her: RIK regelverk

LA OSS HOLDE KONTAKTEN!

Vi vil gjerne holde deg oppdatert med info om vårt oppdrett og nye valpekull 😎

Vi spammer ikke!