Søk
Close this search box.

Valpens utviklingsfaser

Valpenes utviklingsfaser- formes i stor grad innenfor sine første leveår. Her følger en kort gjennomgang av utviklingsfaser. Hundens innlæringsevne varierer under oppvekst tiden. Fram til hunden er to år, er den mer eller mindre i konstant utvikling og det er viktig å spille på lag med hunden når du jobber med innlæring av lydighet og dressur.
Det optimale er at du og valpen blir til èn enhet.

I tiden som valp og unghund, er det avgjørende at du som hundefører kjenner de ulike tidsperiodene slik at du under din trening forstår hvorfor hunden av og til «ikke fungerer» som forventet. Hvis du kjenner til hva de ulike periodene innebærer, vil det være lettere å forstå forandringer i hundens oppførsel, slik at du kan møte den på riktig måte.

C-kullet Kennel Hundhamaren
Valpenes utviklingsfaser - På besøk i valpebingen til Norsk Schæferhundklubb avd. Nordenfjeldske (7,5uke gamle)

4-12 Uker, pregningsfasen (4-7)

De første skrittene er tatt og valpene begynner å lekeslåss med deres søsken. De begynner kanskje å øve seg på knurring og logring når det sosiale samspillet begynner. Her skal hunden lære seg å oppfatte andre hunder, men også mennesker som dens artsfeller. Dette skjer gjennom regelmessig omgang med de andre valpene i kullet og familiens mennesker. Fra 3-4 uker bruker vi å ta imot besøk fra vår familie og fra 5-6 uker valpekjøpere og treningskamerater som ønsker «valpekos». Dersom valpen får for lite kontakt med mennesker blir pregingen mangelfull, og valpens fremtidige forhold til mennesker kan bli problematisk. Dette vil naturligvis prege vår mulighet til å trene hunden senere. 

Valpen begynner å ta til seg fast føde, og vi som oppdrettere kan med fordel starte med innkalling og «sitt» i forbindelse med fôring.

Fra om lag 7 uker blir leken mellom valpene hissigere, tispas oppdragelse blir tydeligere, strengere og valpene utvikler forsvar og selvstendighet. Nå går pregingen over til lederpreging. Det er først nå hjernen er utviklet til å begynne med mer målrettet innlæring. Valpen kan presenteres for ulike miljøer og stimuli/aktiviteter. Opplevelsene den får nå, blir varige erindringsbilder. Så lenge valpene ammer får de tilstrekkelig «vaksine» fra mor og har godt av å besøke ulike miljøer både i flokk, små grupper og alene. 

Sosialiseringsfasen (8-12)

I denne fasen er valpens tilpasningsevne særlig stor. Det er vesentlig at den nå lærer «husreglene» i sitt nye hjem gjennom en konsekvent, men vennlig behandling, og at man unngår å skape usikkerhet ved f.eks. å straffe på på en uforståelig måte.
Start på kurs så tidlig som mulig. Selv om man har hatt mange hunder før så er det lettere å trene riktig med en instruktør ved siden av seg. Det er vesentlig at hundeeier lærer hvordan de skal kommunisere med sin valp og at valpen lærer å forstå sin hundefører. 

Dette er fasen hvor struktur, aktivitet og grensesetting er avgjørende. Valper har en naturlig evne til å lære i denne alderen, så det er viktig at atferd som læres i løpet av denne tiden, følges opp, og trening og bredere sosialisering må opprettholdes. Dette vil hjelpe valpen med å utvikle seg til en selvsikker, veloppdragen voksen hund.

Begynn gjerne med forsiktig balltrilling eller lekefille, da valpens interesse for å løpe etter (jakte), gripe og bære nå våkner. Forsøk gjennom mild påvirkning å få den til å komme tilbake med ballen. Leke fillen brukes til leke drakamper med valpen. Målet er at valpen skal komme tilbake for å leke mer, og det oppnås gjennom at du ofte lar valpen vinne. Husk at valpen skal leke med deg som hundefører, det er du som skal være morsom å være med. Ikke kast ball for så å la valpen ligge å leke med ballen alene. Når leken er over legges lekene bort. 

Start å tren omvendt lokking. Det er gull verdt til fremtidige øvelser, som bl.a apport

Kennel Hundhamaren
Cava og Cobra

3-4 Måneder Rangordningsfase, eller dominansfase (den halve kjønnsmodenhet).

Også i denne fasen av livet må du fortsette å oppdra de unge hundene på en lekende, men absolutt konsekvent måte. I stadig lengre økter bør du i tillegg utvikle treningen av grunnkommandoene og de motoriske ferdighetene. På denne måten skaper du enda et grunnlag for en veloppdratt hund.

Til en normal adferd i denne utviklingsfasen hører også at den unge hunden om og om igjen tester grenser. Dermed lærer den å plassere de sosiale strukturene i omgivelsene sine og integrere seg i dem. Også i hverdagen er det derfor viktig med en kjærlig og konsekvent ledelse!

I denne fase viser valpens temperament seg. Øket produksjon av mannlige kjønnshormoner som kan medføre en økning av aggressivitet og dominans hos hanner. Valpens erfaringer i denne periode er med å avgjør hvordan temperamentet ytterligere utvikles. Vi skal unngå kampleker med dominante valper, og omvendt tilby usikre valper kampleker hvor de ofte vinner leken. På denne måten kan vi forsterke eller dempe de egenskaper som senere kan bli et problem for hundeeieren.

Har du ikke allerede startet med sportrening bør du begynne nå. Mye av valpens måltid kan gjerne gis i sporet. Mål opp hver morgen valpens dagsrasjon (ca. 2 krus hvis du fòrer med Gamedog) og ta fra denne rasjonen når du trener eller går spor. Vi bruker tørrfòr i sporet (IGP spor) og vi bruker også tørrfòr til trening, bortsett fra organisert trening på bane/hall – da bruker vi hundepølse som har en større verdi. Vi trener ikke med ball når hundene er så unge.

4-7 Måneder Flokkdannelsesfasen.

Ofte oppstår det en ny «angstfase» rundt ca. fire måneder, og hvis det skjer er det viktig at vi som hundeeier er valpens trygghet. Plutselig kan allerede kjente miljøstimuli oppleves som farlige. I denne fasen er det viktig at du viser valpen din at den kan stole på deg ved å være rolig og avslappet. Gi den tid til å se på den nye situasjonen avslappet og i sitt eget tempo. Husk at det viktigste vi gjør er å gjøre valpen selvsikker og trygg. 
Nå bør valpen ha funnet sin plass i familien og dermed skal den ha overskudd og ro til å lære nye ting. Perioden er velegnet til belønningsstyrt innlæring
uten tvang. 
NB! Tannskifte.

7-10 Måneder Pubertetsfase/fysisk kjønnsmodenhet.

Den første delen av denne fasen, som begynner med kjønnsmodenheten, kan vare til det andre leveåret. Den kalles også slyngelårene eller ungdomsårene.

Når kjønnshormonene blir aktive for første gang, finner de unge hundene det ofte vanskelig å samarbeide – på samme måte som et ungt menneske i puberteten. Plutselig har du en ung hund som hittil har lært alle kommandoene og kanskje til og med noen triks, men plutselig kan den ikke engang kommandoen «sitt» lenger.

Nå er det viktig å være avslappet, tålmodig, men som alltid -konsekvent. Man bygger videre på tillitsforholdet som du har utviklet og dannet i de første månedene. Fortsett med å trene på kommandoer på en belønningsstyrt måte. Fortsatt trener man mest moment, det er ennå litt tidlig å sette sammen for mange øvelser.

Også kontakten til andre hunder er veldig viktig i denne fasen. Kontakt med andre hunder foregår gjennom at de lærer seg at det er andre hunder i nærheten uten at de skal hilse eller ha fysisk kontakt. Hunden din trenger ikke å hilse på andre hunder, bortsett fra familiens hund(er) eller fast lekekompis.

I denne tiden modner den unge hunden i tillegg sakte til en voksen hund.

Valpen blir fysisk kjønnsmoden og kan av og til være i hormonell ubalanse. Dens oppmerksomhet rettes nå kraftig mot omverdenen (vakt- og territorial instinkter
våkner) Den kan være uoppmerksom på fører og ha utfordringer med å konsentrere seg. 

Fysisk kjønnsmodning. Hunden vil ofte forsøke å klatre på rangstigen og utfordre litt. Det er nå viktig at du viser deg som en klar, tydelig og rettferdig leder. Lag øvelser som hunden lykkes med. Dette gir positive opplevelser, samtidig som du viser at det er du som er lederen i flokken. Jobber du rett i denne perioden, vil du få en hund som vil se opp til- og jobbe for deg. 

Mer ulydige mot eieren i ungdomstiden

Hunder har også en «tenårings-fase»

Hundene ignorerte beskjeden nesten dobbelt så ofte da de var åtte måneder – og i puberteten, sammenlignet med da de var fem måneder og valper. Med fremmede var det omvendt. Resultatene støttes av en spørreundersøkelse blant eiere av 285 hunder av de samme rasene.

Les mer på Forskning.no

10-17 Måneder Rolig periode. Dressurperioden

Hunden stabiliserer seg igjen. Gode og dårlige vaner sitter rimelig fast, og skaper gode forutsettinger for videre dressur arbeide.

Du kommer nå til en ny periode der hunden igjen er veldig mottakelig for læring. Dette utnytter du ved å bygge videre på det den allerede har lært, samtidig kan du introdusere nye øvelser og utfordringer. De fleste vil oppleve medgang i denne perioden. Nå gjelder det å bruke fantasien og lage øvelser som hunden kan bryne seg på. Still krav til hunden, og ikke vær redd for å utfordre den på nye områder. Takler den det ikke, tar dere et steg tilbake.Treningen bør for alvor inngå som en del av arbeidet i denne perioden.

17-22 Måneder psykisk kjønnsmodenhet

Dette er en kritisk modningsfase for hunden. Ofte vil den virke ukonsentrert og litt trassig. Er man som hundeeier bevisst på dette, og har gjort hjemmeleksa når det gjelder dressur og lederskap, kommer man seg greit igjennom perioden. Har man slurvet, vil man ofte oppleve at hunden plutselig blir svært uhåndterlig. 

Kennel Hundhamaren
Cherif og Castor

Med bakgrunn i denne viten er valp og unghund trening ofte bygd opp i flere deler, som har til formål å påvirke valpen bredt. 
Som hundeeier er det viktig å delta mye på organisert trening/kurs da det styrker samspillet mellom hund og eier. Dere skal bli gode sammen!

Anbefales på det sterkeste at man trener sammen med andre som har brukshund og går på kurs hos instruktører som selv har høy driftige hunder.

Nettbutikken for oss som trener hund.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *